หน้าแรก

ฮาร์วาดเอเชีย ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ และด้านยุทธศาสตร์ในระดับแนวหน้าของประเทศ

CHANGE | GROWTH | FUTURE


วีดีทัศน์ ยุทธศาสตร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี


 • ยุทธศาสตร์ ศอ.บต. 20ปี โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริษัท นำเสนอ"เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ" ต่อสภาปฎิรูปประเทศ


 •  ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ต่อสภาปฎิรูปประเทศ สภาฯมีมติรับรอง 147 เสียงต่อ 2 เสียงขั้นตอนต่อไปนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ต่อไป ครับ ขอให้ผ่านไปด้วยดีเพื่อชาติของเราครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนครับ

บทความ
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

ความรู้
บทความ
ข้อคิดสาระชีวิต
Slider

ความร่วมมือทางวิชาการประจำปี 2560-2561

"โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี"

ระหว่าง ดิจิทัลเอเชีย กับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


Slider

 


 

กิจกรรมฮาร์วาดเอเชียทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผล…..

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
 • ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561
 • ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี..

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
 • ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิหาคม 2561
 • ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี

การประชุมนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

 • การประชุมนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับทบทวนแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ทุกภาคส่วน
 • วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (401) ชั้น 5 ศาลากลางหจังหวัดชัยนาท วัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564……

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 วันที่ 14-16 สิงงหาคม 2561
 • ณ โรงแรมชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ จังหวัดอำนาจเจริญ
Page: 1 / 21 (82 posts)
12321หน้าถัดไป »