หน้าแรก

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กร

หลักสูตร "Harvard Asia Academy"

แหล่งรวบรวมความเชี่ยวชาญ และความรู้ในชั้นปฏิบัติที่ดีระดับโลก สื่อสารถ่ายทอดสู่ลูกค้าจนเกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มองค์กร สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ.

Digital, Technology, and Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed rutrum vel, dapibus et leo.

รายละเอียด

Marketing and Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

รายละเอียด

บรรยากาศการอบรม

ฝากข้อความ/ข้อเสนอแนะ

  • 02 161 0931
  • academy@harvardasia.co.th
  • 09:00 AM - 5:00 PM