การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าการ กกท. 25 April 2018