เรียน Design Thinking for Business Innovation


เรียน Design Thinking for Business Innovation
โดย Mr.Abel Choy

ตัวอย่าง วิดีโอ

สามารถซื้อการเรียน Design Thinking for Business Innovation ได้ที่ เว็บ Udemy
https://www.udemy.com/design-thinking-for-business-innovation/