รับสมัครพนักงาน


ตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  1 อัตรา

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
– มีทักษะในการประสานงาน การติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการจัดทำเอกสาร
– มีทักษะพิมพ์ดีด
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
– ตามโครงสร้างขององค์กร


สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-431-2436

16/3 ซอยหมู่บ้านชวนชื่น เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160