สวัสดีรุ่นสุดท้าย เราจะพัฒนาไปด้วยกันน้ากับการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 7 (รวมภาค 24 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2566

🎉สวัสดีรุ่นสุดท้าย เราจะพัฒนาไปด้วยกันน้า🎉

กับการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 7 (รวมภาค 24 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2566

ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา โดยท่าน ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ (พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง)

ถึงเวลาที่เกษตรกรไทยจะพัฒนา และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขอให้โชคดีครับ ชาวเกษตรแปลงใหญ่ทุกท่าน