ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 98

ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 98 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา