ฮาร์วาร์ด เอเชีย อะคาเดมี่

เกี่ยวกับ ฮาร์วาร์ด เอเชีย อะคาเดมี่

เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของอาเซียนที่มีเครือข่ายระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับผู้นำทางธุรกิจและสังคมเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญที่สุดและคว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา เราเข้าถึงชุมชนอาเซียนมากกว่าใครๆ และเราเข้าใจโลกและก้าวให้ทันกับธุรกิจที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของอาเซียนในเอเชียและการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทั่วโลกของเราเติบโตเพื่ออนาคตที่ดีกว่าทุกวัน

สิ่งที่เราเชื่อ

เราเป็นผู้บุกเบิกด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ นักยุทธศาสตร์การพัฒนาภาครัฐในประเทศไทย ปัจจุบันเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทั่วทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนยอมรับแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเครือข่ายลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกด้วย และหน้าที่หลักของเราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรเติบโต สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ทีมงานชั้นนำของเราจากตัวแทนในเอเชียและระดับโลกที่มีความหลากหลายมีความหลงใหลในการค้นพบ พัฒนา ควบคุม และเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงโดยนำเสนอโซลูชั่นครบวงจรผ่านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการการออกแบบชั้นนำ ตลอดจนการลงทุนขององค์กรและดิจิทัลที่เข้าใจเอเชียดีกว่าใครๆ


วัตถุประสงค์ของเรา

ที่ HAA เรามีข้อความที่แสดงออกว่าเราเป็นใครในการเป็นผู้นำ ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจในเอเชียที่มีศักยภาพและเครือข่ายระดับโลก ทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลง เติบโต และมีอนาคตที่ดีกว่าได้ หากมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพของผู้ที่จะพัฒนาโลกได้ เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราผ่านงานที่เราให้คำปรึกษากับลูกค้าของเราเป็นประจำทุกวันโดยมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ:

เป้าหมายหลัก 5 ประการ

  • เรานำข้อมูลเชิงลึก ข้อมูล และความรู้ในการปฏิบัติงานมาสู่ลูกค้าของเราเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยท้าทายการคิดและวิธีการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม และนำมุมมองใหม่มาสู่ปัญหาที่ยากที่สุดที่ยากต่อการแก้ไข
  • เราขับเคลื่อนผลกระทบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการมองข้ามกำหนดเวลาในทศวรรษหน้า และโดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเอเชีย
  • เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้องค์กรของลูกค้าเปลี่ยนแปลงและเติบโต เราจะรวมพลังเพื่อเอาชนะความซับซ้อนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์ และค้นหาแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันและความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในระบบเอเชียที่มีพลวัต ซับซ้อน และไม่อาจเข้าใจได้ แต่เรามีความสามารถ
  • เราเป็นผู้นำด้วยความซื่อสัตย์ แนวทางการทำงานที่ดีของเอเชียและพันธมิตรของเราโดยการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากลำบาก สนับสนุนค่านิยมของเราและระบุมุมมองของเราอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา และมีหนวดมีเคราเคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจเอเชียร่วมกันและมีแนวปฏิบัติระดับสากล
  • เราจะขยายธุรกิจของเราก็ต่อเมื่อเราสามารถทำให้ลูกค้าของเราเติบโตได้ เพื่อนร่วมงานของเราและชุมชนเอเชียในวงกว้างและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราเป็นรากฐานของวัฒนธรรมของเรา ซึ่งฝังอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำ และเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่ทำให้เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของเอเชียที่มีศักยภาพระดับโลกที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยคุณค่า 5 ประการ คือ ความเข้าใจและเข้าถึง สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง มีคุณค่าและยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรานำความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้บริการเชิงลึกและการทำงานด้วยมุมมองที่หลากหลายและความเข้าใจอันแข็งแกร่งเกี่ยวกับเอเชีย งานของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า ค้นหาเพื่อไปสู่สภาพที่เป็นอยู่และจุดประกายการเปลี่ยนแปลง เราทำงานในรูปแบบการทำงานร่วมกันของทีมเอเชียโดยบูรณาการเครือข่ายการดูแลลูกค้าระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายในการช่วยให้ลูกค้าของเราเติบโตและช่วยให้พวกเขาทำให้เอเชียและโลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น

ทีมงานพิเศษ

ทีมงาน HAA พิเศษของเรามีศักยภาพพิเศษในการรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเข้าใจในบริบทของเอเชีย ทำความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าของเรา และผสมผสานกับความสามารถในการดำเนินงานชั้นนำระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเป้าหมายที่ลูกค้าของเราตั้งไว้