บริการทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัย

19

บริการทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัย

ที่ HARVARD ASIA


ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีนักวิจัยเฉพาะทางทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การวิจัยทางการตลาด การวิจัยทางธุรกิจ ทีมบุคลากรที่ปรึกษาทางการวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานการให้คำปรึกษา ผลงานวิจัยทั้งใน และระหว่างประเทศ เป็นนักวิจัยประจำของบริษัททีมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากกว่า 30 คน และนักวิจัยร่วม อีกกว่า 50 คน มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางการวิจัยจากต่างประเทศ ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และเอเชียที่ปรึกษาทุกคนของบริษัท ถือปรัชญาในการทำงานทางด้านการวิจัยคือ “ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้วยความรู้ และปัญญา เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า และมูลค้าแก่ลูกค้า  สังคม ประเทศ และมวลมนุษยชาติอย่างรับผิดชอบ ”
  • และมีบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ ขั้นแนวปฏิบัติที่ดีจากทั่วโลกผ่านเครือข่ายทางวิชาการ และแหล่งฐานข้อมูลที่วางใจได้ของสถาบันการศึกษาระดับโลก และองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคสังคม และอื่นๆอีกหลากหลายส่วน

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีหัวข้อการวิจัย และรูปแบบการวิจัยที่เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะเน้น และการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง มากกว่า 100 หัวข้อ มีนักวิจัยและทีมวิชาการ ที่ ที่สามารถสื่อสารทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ในแต่ละปีจะมีผลงานทางการวิจัยที่ได้รับการสร้างสรรค์มากกว่า 30  เรื่องต่อปี และมีฐานข้อมูลทางวิชาการจากทั่วโลกมากกว่า 10,000 ชุดความรู้

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีพันธมิตรเครือข่ายระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางปัญญา และเป็นเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในระดับ Best Practice แก่ลูกค้ามากกว่า 30 องค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทชั้นนำ ทั้งใน และระหว่างประเทศ

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีบริการให้บริการทางวิชาการ  บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสาสนเทศที่ทันสมัยทั้งระบบ Internet ,web application , ที่ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการในการเขอรับคำปรึกษา หรือเรียนรู้ เพิ่มเติม  เพียงแค่ลงทะเบียนบริการกับเรา ความรู้และปัญญาจะถูกส่งถึงท่านทั่วทุกพื้นที่ในโลกใบนี้

ด้วยความพร้อมระดับโลกทางด้านการให้คำปรึกษา ที่เรามี เราจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถบริหารจัดการการวิจัย และบริการวิชาการ ให้กับทุกภารกิจ ทุกองค์กร ที่ไว้วางใจ ให้เราดูแล

“Harvard Asia แหล่งนวัตกรรมความรู้และปัญญาของเอเชียระดับโลก”