การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลควนขนุน 17-19 ม.ค. 60

  • การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลควนขนุน
  • ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 2560
  • ณ โรงพยาบาลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง