อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ.2561-2565

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ.2561-2565
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 มี.ค. 2560
  • ที่ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก