ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตราด 27-29 มี.ค.60

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตราด
  • วันที่ 27-29 มีนาคม 2560
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด