โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล พ.ศ.2560-2564

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล พ.ศ.2560-2564
  • วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2560
  • ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา เขาหลัก จ.พังงา