โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
  • ปีงบประมาณ 2561-2565 ครั้งที่ 2
  • ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ.2560
  • ณ พบทะเลรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด