การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด

  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด พ.ศ. 2560-2564
  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560
  • ณ บ้านปู รีสอร์ท จังหวัดตราด