การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ระหว่างวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น