การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564
  • กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าผู้แทนในส่วนราชการจังหวัดตราด
  • ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 2560
  • ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท จังหวัดตราด