การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (ปี 2561-2564)
  • ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
  • ณ ห้องประชุมโรมแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา