การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักยุทธศาสตร์ (สพศ.)

  • การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักยุทธศาสตร์ (สพศ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • วันที่ 9 กันยายน 2560
  • ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเต็ล