การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว

  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว
  • วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
  • กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงพยาบาลสอยดาว
  • ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี