โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2565

  • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2565 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
  • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
  • ผู้เข้าอบรมจำนวน : 60 คน
  • ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560
  • ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ