การฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 18

  • การฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 18
  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  • ณ โรงแรมภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา