การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
  • กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
  • ผู้เข้าอบรมจำนวน : 64 คน
  • ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560
  • ณ ห้องประชุมพีรดา รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี