โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

  • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
  • วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561
  • ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา