การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถาบันครอบครัว 2560 – 2564 (ครั้งที่ 2)

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการ สำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ. ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม