วันนี้อาจารย์ขอเสนอระบียบ จรรยาบรรณของคนใช้โซเซียลมีเดียอย่างผู้เจริญแล้ว (social media code of conduct)

วันนี้อาจารย์ขอเสนอระบียบ จรรยาบรรณของคนใช้โซเซียลมีเดียอย่างผู้เจริญแล้ว (social media code of conduct)
1.นำเสนอเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองที่ได้รู้มา และใคร่เผื่อแผ่ให้ผู้อื่น หรือนำของผู้อื่นเผยแพร่ต่อ
2.อย่าใช้คำไม่สุภาพ จะเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเอง และยังบ่งบอกถึงการไม่ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีพอ
3.บนโลกโซเซียลมีเดียมีทุกเพศ ทุกวัย ต้องช่วยกันดูแล สังคมออนไลน์นี้ไม่ให้เป็นภัยต่อใคร โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน 4.พบเจอสิ่งไม่ควรบนโซเซียลมีเดียต้องกล่าวเตือนอย่างพอเหมาะสม สิ่งไม่ถูกต้อง ผิดกฏหมายแจ้งเจ้าหน้าที่ ต้องช่วยกวาดขยะบนสังคมโซเซียลมีเดีย อย่านิ่งดูดาย
5.อย่าใช้เป็นเครื่องมือดุด่า ต่อว่าใคร บ่น ใส่คำหยาบ ทะเลาะกันผ่านโซเซียลจะทำให้สังคมบนโซเซียลเสพติดความก้าวร้าว ขอพื้นที่สะอาดไม่ก้าวร้าวเหลือไว้บ้าง
6.อย่าอ่าน แชร์สิ่งที่จะทำร้ายผู้อื่น สิ่งที่ไม่ใช่ข่าวที่ถูกที่ควร ข้อมูลยังไม่กรอง
7.อย่าเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร
8.อย่าใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงคนอื่น เพราะมันคืออาชญากรรมออนไลน์
9.พึ่งใช้เวลาแต่พอควรในการเปิดอ่าน สื่อสาร ไม่ใช่เสพติด ว่างเป็นเปิด ให้อ่านหนังสือ สังเกตภายนอกบ้าง ทำกิจกรรมอื่นบ้าง
10.ไม่ควรละเมิดสิทธิ์คนอื่น ใช้ข้อมูลโดยไม่อ้างอิงถึง
มาร่วมสร้างสรรค์สังคมออนไลน์คุณภาพ กันนะครับ สังคมบนโลกโซเซียลนี้สะท้อนสังคมไทยครับ..

ดร.พิสัณห์ สัน นุ่นเกลี้ยง