จริงๆแล้วความสุขและความรวยอยู่ด้วยกันได้..

รูปภาพที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วความสุขและความรวยอยู่ด้วยกันได้ วันนี้
มีชุดความรู้ที่เป็น ความสำเร็จ ของคนอื่นที่เก็บตกจากการสนทนา มาฝากพวกเราทุกคนครับ
1 ให้มั่นใจได้ว่าเรามีรายได้มากกว่า 5 ช่องทางในช่วง 1 ปี ซึ่งประกอบด้วยรายได้ประจำวัน รายได้ประจำเดือนรายได้ประจำ 3 เดือนรายได้ประจำ 6 เดือนและรายได้ 1 ปี ยกตัวอย่างเช่นถ้าขายผักทุกวันอันนี้คือรายได้ประจำวัน ถ้ามีเงินเดือนก็เท่ากับได้อีกหนึ่งทางคือรายได้ประจำเดือน แต่ถ้ามีรายได้เสริม จากการทำอย่างอื่น ซึ่งนานๆจะได้สักทีอันนี้ก็เป็นรายได้ประจำไตรมาส แต่ถ้าเป็นรายได้ที่ปีหนึ่งได้แค่ครั้งเดียว เช่นการขายไม้ผล หรืออื่นๆ อย่างนี้เขาเรียกว่ารายได้ ครบ 5 ช่องทาง
2 คำนึงถึง ว่านอกจากการได้รายได้ครบ 5 ช่องทางแล้ว เราบริหารรายได้อย่างไรให้แบ่งรายได้ออกเป็น 4 ส่วนหนึ่งคือส่วนที่จะต้องเก็บเพื่อใช้ในช่วงชีวิตบั้นปลาย 2 ส่วนที่จะต้องใช้เพื่อการ ดูแลครอบครัว ลูกหลาน 3 ส่วนที่จะต้อง เผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคมชุมชนอย่างเหมาะสมตามอัตภาพและศักยภาพ และ 4 ส่วนที่ใช้ในการปรนเปรอความสุขของตัวเอง ขอให้น้ำหนักการใช้เงินเกิดขึ้นสมดุลทั้ง 4 ส่วนแต่จงเรียงลำดับความสำคัญ จากหนึ่งไปจนถึงสี่ยามุ่งปรนเปรอความสุขเป็นตัวนำจะ ยากจนกว่าที่คิด
3 พยายามที่จะสร้าง ปัจจัยเกื้อหนุนความสุขและความรวยด้วยการยึดหลัก คิดดี ทำดี คบคนดี ไปในสถานที่ดีเพราะ 4 อย่างนี้จะเป็นปัจจัยหนุนนำที่ก่อให้เกิดความร่ำรวยและความสุขอยู่ด้วยกัน
5 ยึดหลักเสมอว่า ถ้าเราไม่อยากเหมือนเดิมเราต้องเริ่มด้วยการไม่เหมือนเดิม สิ่งที่ทำให้เราจน หรือเรามีเงินไม่พอในแต่ละเดือน เกิดจากอะไร หาคำตอบให้เจอแล้วจงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเกิดซ้ำอีก หรือ เรามีความสุขจากการทำอะไร หรือมีรายได้จากอะไรก็จงทำอย่างนั้น ให้อยู่กับเราและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สุดท้าย คือระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีความสุขและความร่ำรวยอื่นใดไปกว่าการมีสุขภาพดีและความอบอุ่นในครอบครัว
สองอย่างนี้คือหลักประกันแห่งความสุขและความรวยที่ใช่ที่สุด
จงเลือกเอาเถิดครับ