เวลาเหลือน้อยลงทุกวัน จงยังตนไว้ในความไม่ประมาทเถิด…

ตอนนี้หัวใจคุณกำลังร้องบอกอะไรอยู่ทราบไหมครับ..
ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ..
เราวุ่นวายในแต่ละวันหลายเรื่องหลายราวมากจนหยุดลืมคิดถึงหัวใจที่ได้ทำหน้าที่ของมันตลอดเวลา ปล่อยวาง ปล่อยว่างอยู่กับ ตัวเอง บ้างนะครับ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างนะครับ อย่ามัวแต่ฟังคนอื่นมาก จนลืมหัวใจตัวเอง
ทางออกนี้มีคุณค่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งครั้งละประมาณ สัก 1 ชั่วโมงก็ยังดีนะครับ จะได้มีแรงเพื่อสู้กับเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นคนที่ดีพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าชีวิตนี้มีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ดีต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อคนรอบข้างต่อสังคมต่อประเทศชาติหรือต่อคนอื่นๆสำคัญคืออย่าเลวนะครับ
เวลาเหลือน้อยลงทุกวัน จงยังตนไว้ในความไม่ประมาทเถิด..