หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ที่ผ่านมา

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2

หลักสูตร “นักยุทธศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2” [icon name=”calendar-da…

ม.ค. 26, 20241 min read
การจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานภาครัฐรุ่นที่ 1

การจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานภาครัฐรุ่น…

ต.ค. 27, 20231 min read
การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1

การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 [icon nam…

ต.ค. 27, 20231 min read
การจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2

การจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่…

ต.ค. 27, 20231 min read