บริการดิจิทัล และมัลติมีเดีย

บริการดิจิทัล และมัลติมีเดีย

ที่ HARVARD ASIA


ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีทีมบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดิจิทัลและมัลติมีเดีย ที่เป็นบุคลากรประจำของบริษัททีมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากกว่า 20 คน และทีมงานประจำของบริษัท อีกกว่า 30 คน นักสร้างทุกคนของบริษัทถือปรัชญาในการทำงานทางด้านบริการดิจิทัลและมัลติมีเดียคือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบดิจิทัลและมัลติมีเดียเพิ่มค่ากับลูกค้า และสังคมอย่างมืออาชีพ”

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีระบบบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อการเพิ่มมูลค่าการบริการ และยังมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มทักษะสากลแก่บุคลากร
  • มีระบบบริการด้านดิจิทัลและมัลติมีเดียที่ทันสมัย มีระบบบริการด้านสื่อที่หลากหลายแบบทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลภาพนิ่ง ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว และระบบเสียง เน้นการนําเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมืออาชีพ ที่ลงตัว นำสมัย และเกิดคุณค่า มูลค่าแก่การบริการ และการบริหาร

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีพันธมิตรเครือข่ายระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านดิจิทัล และมัลติมีเดีย ทั้งระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำบริษัทชั้นนำ ทั้งใน และระหว่างประเทศ

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีผลงานทางด้าน ดิจิทัล และมัลติมีเดีย ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ผลงานของเราได้

ด้วยความพร้อมระดับโลกทางด้านดิจิทัล และมัลติมีเดีย ที่เรามี เราจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถ สร้างสรรค์ค์นวัตกรรมด้วยระบบดิจิทัลและมัลติมีเดียเพิ่มค่าแก่ลูกค้า และสังคม อย่างมืออาชีพ

“Harvard Asia แหล่งนวัตกรรมทางความรู้และปัญญาของเอเชียระดับโลก”

 

ตัวอย่างผลงานออกแบบเว็บไซต์ by Digitalasia >>>คลิก<<<