งานระดับประเทศอีกครั้ง ของ BSQM Group..

หน้าแรก ฟอรั่ม บทความ งานระดับประเทศอีกครั้ง ของ BSQM Group..

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #4946

  งานระดับประเทศอีกครั้ง ของ BSQM Group..
  เข้ารับทราบนโยบายจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณฯ กรรมการมหาเถรสมาคมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทบีเอสคิวเอ็มกรุ๊ป จำกัด โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และมูลนิธิ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อการจัดตั้งสถาบันวิจัยสมุนไพรแบบครบวงจรฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ

  1 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในการอุปัฏฐากสงค์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับพระธรรมวินัย
  2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพเพื่อการอุปัฏฐากสงฆ์ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคีและโดยเฉพาะเครือข่ายพระพุทธศาสนา
  3 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการอุปัฏฐากสงค์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศด้วยกลไกของการสาธารณสุข และการพระพุทธศาสนา
  4 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข พระเพื่อการร่วมดูแลพระสงฆ์อาพาธที่มีภาวะพึ่งพิง
  5 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในรูปแบบของการบริการผ่านสื่อดิจิตอลและช่องทางดิจิตอลเพื่อการยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์แก่พระสงฆ์ที่มีความทันสมัย
  6 เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นแหล่งบริการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย อย่างครบวงจรเพื่อการสร้างทางเลือกและโอกาสในการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์ ประชาชนและการเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  เป็นต้น


  ดร.พิสัณห์ สัน นุ่นเกลี้ยง

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้