วิธีการส่งงาน

1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.harvardasia.co.th
2.เลือกเมนู ลูกค้าส่งงาน แล้ว คลิกส่งงาน

3.คลิกที่  Add “harvardasia.co.th” as trusted domain (**ถ้าไม่มีหน้านี้ ข้ามไปขั้นตอนที่ 4)

4. กรอก Username และ Password

Username = pho
Password = pho

5.คลิกที่ลูกศร อัพโหลด
6.เลือกไฟล์ของท่านแล้วกด open (กรุณาตั้งชื่อไฟล์ด้วยครับ เช่น กลุ่มที่ 1 ……….)

 

 

(ไฟล์ วิธีการส่งงาน word)