พันธมิตรระหว่างประเทศ International Alliance

 & 

โรงเรียน Inspiration Design International ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2532 เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านการออกแบบสำหรับเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายในที่มีหลายมุมมอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้ขยายหลักสูตรหลากหลายหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมโครงการด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากหลักสูตรหลักเช่นประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้วนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเฉพาะทางด้านทักษะซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบเช่น Autodesk AutoCAD Autodesk 3ds MAX Autodesk Revit Adobe Photoshop และ Google SketchUP

ภารกิจร่วมกันระหว่าง Inspiration Design International School กับ Harvardasia
1. ความร่วมมือที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและการสนทนาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา วิธีการใช้เทคโนโลยี e-Learning การประเมินผลและการวิจัยในแนวโน้มการออกแบบ
2. เพื่อสนับสนุนการริเริ่มทวิภาคี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและผ่านมาตรการอื่นๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันในอนาคต

 & 

SIM Global Education (SIM GE) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสิงคโปร์ มีหลักสูตรการศึกษามากกว่า 80 หลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรจบการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจนถึงปริญญาตรีและปริญญาโทโดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงมากมายจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรยุโรปและออสเตรเลีย

SIM GE เล็งเห็นถึงทักษะที่นุ่มนวลของนักเรียนผ่านการพัฒนาอาชีพและกิจกรรมต่างๆในชีวิตนักศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภารกิจร่วมกันระหว่าง SIM Global Education และ Harvardasia ในด้านการศึกษาเพื่อแบ่งปันความคล้ายคลึงกันของความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกและชี้ไปยังภัยคุกคามเฉพาะด้านในระดับภูมิภาคของประเด็นด้านการดูแลสุขภาพ ยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณสุขและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขของยุโรปและสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ให้กับกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย