หมวดหมู่ Asia ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ความรู้ด้านการพัฒนาของเอเชีย

 1. ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025

 

ความรู้ด้านการพัฒนา 10 ประเทศอาเซียน

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

 1. Singapore Strategic Innovation_Smart City 2030

 2. Singapore Master Plan 2014 (Turin)

 3. Singapore’s National Biodiversity Strategy and Action Plan (Conserving Our Biodiversity)

 4. Singapore – A City in a Garden Enhancing Greenery and Biodiversity

 5. Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool  for Developing Countries (Singapore)

 6. Singapore Tourism Board (STB) 2016-2020 Travel Marketing Strategy

 7. Planningfor Tourism : Creating a Vibrant Singapore

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

 1. ELEVENTH MALAYSIA PLAN 2016-2020

ประเทศลาว (Lao)

 1. Lao PDR Country Strategic Plan 2017-2021 by WFP.org

 2. Lao PDR Country Strategic Plan 2017 – 2021 (Vision to 2030)

 3. Lao People’s Democratic Republic Country Strategic Plan (2017 – 2021)

 4. Lao PDR Tourism Destination Management Plan  2016 – 2018

 5. LAOS TOP 100 DESTINATIONS

ประเทศบรูไน (ฺBrunei)

 1. BRUNEI DARUSSALAM UNESCO COUNTRY STRATEGY 2018 – 2021

ประเทศพม่า (Myanmar)

 1. Myanmar Country Strategic Plan 2018-2022

 2. ICT DEVELOPMENT FOR INNOVATION AND GROWTH IN MYANMAR

ประเทศเวียดนาม (Viet Nam)

 1. Viet Nam Strategic Plan 2017-2021

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philipines)

 1. Philippines country strategic plan 2018–2023

ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

 1. CAMBODIA COUNTRY STRATEGIC PLAN 2016-2021

 2. CAMBODIA TOURISM DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2012-2020

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

 1. Indonesia Country Strategic plan 2017-2020

 2. Green Growth Policy Review 2017-2019