บริการศึกษาต่อต่างประเทศ

ศึกษาต่อต่างประเทศ&แนะแนวการศึกษา

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนแสวงหาความรู้ระดับโลกเพื่อโอกาสที่ดีกว่าของวันข้างหน้า
    ฮาร์วาดเอเชียพร้อมเคียงข้างบุตรหลานของท่าน..
    เราคือผู้เชี่ยวชาญที่ท่านพึ่งได้และวางใจได้

ฮาร์วาดเอเชีย

  • ด้วยพันธมิตรระดับโลกเรามีความกว้างขวางในโลกแห่งการเรียนรู้ที่คู่ควรกับคุณและบุตรหลานของคุณ

classroom

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ที่ HARVARD ASIA


ฮาร์วาดเอเชีย

  • ที่ฮาร์วาดเอเชียเราไม่ใช่แค่แนะแนวการศึกษาต่อ แต่เรานำพาไปเรียนรู้ในที่ที่ดีที่สุดเรามีพันธมิตรมหาวิทยาลัยทั่วโลกรองรับการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งการเรียนต่ออังกฤษเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนนาดา เรียนต่อสิงคโปร์ และ การวางแผนเรียนต่อในที่ที่คุณสนใจเฉพาะ

 

ฮาร์วาดเอเชีย

  • ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแนะแนวศึกษาต่อ ต่างประเทศ จงมีความเชี่ยวชาญในด้านให้คาปรึกษาและข้อมูลที่แม่นยาและมี ความเข้าใจความต้องการของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อเป็นอย่างดีท่านจึงสามารถ วางใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากมืออาชีพ

 

*ฟรีให้ค่าปรึกษาด้านหลักสูตรและแนะนำสถาบันการศึกษา

*ฟรีดำเนินการสมัครเรียน  

*ฟรีดำเนินการเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่า

*ฟรีดำเนินการจัดหาที่พัก  

*ฟรีดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน

*ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบ

 

  • ดำเนินการแบบครบวงจร เตรียมเอกสารการสมัครเรียน การ เตรียมตัวทางวิชาการและการใช้ชีวิตการเป็นพี่เลี้ยงให้ในปีแรกของ การศึกษา การติดตาม ประเมินผล
  • สอบถามข้อมูลรายละเอียดคอร์สเรียนและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆได้ที่ ฝ่ายการบริการศึกษาต่อต่างประเทศหรือติดต่อนักการศึกษา

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง นักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา